Сключени договори за отразяване на предизборна кампания за местни избори 2019 г.

Информация във връзка с чл. 180 от Изборен кодекс за сключени договори от "Инфоз" ЕООД за отразяване на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

"Инфоз" ЕООД сключи договор за отразяване на предизборната кампания за избор на членове на Европейския парламент с:


1.

Политическа партия ГЕРБ

Предмет на договора: 1. Възложителят възлага на Изпълнителя да изработи и публикува в рамките на предизборната кампания информационно-рекламни материали от събития в рамките на предизборната кампания за избор на кмет на община Стара Загора, общински съветници и кметове на кметства; 2. Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява да публикува рекламени банери (на една банерна позиция) на информационен сайт www.infoz.bg за целия период на предизборната кампания за избор на кмет на община Стара Загора, общински съветници и кметове на кметства.

Договорът е сключен на 28 септември 2019 г.

Срока на договора: от 28 септември - 25 октомври 2019 г.

Програмата, по която ще се излъчват договорените форми: Информационен сайт www.infoz.bg

Общата стойност в лева е 370 лева без ДДС (444 лева с включен ДДС).


(Информацията за договора с Политическа партия ГЕРБ е публикувана на 30 септември 2019 г.)


2.

Политическа партия НФСБ

Предмет на договора: 1. Възложителят възлага на Изпълнителя да изработи и публикува в рамките на предизборната кампания 6 информационно-рекламни материала от събития в рамките на предизборната кампания за избор на кмет на община Стара Загора, общински съветници и кметове на кметства; 2. Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява да публикува рекламени банери (на една банерна позиция) на информационен сайт www.infoz.bg за период от предизборната кампания за избор на кмет на община Стара Загора, общински съветници и кметове на кметства.

Договорът е сключен на 3 октомври 2019 г.

Срока на договора: от 3 октомври - 25 октомври 2019 г.

Програмата, по която ще се излъчват договорените форми: Информационен сайт www.infoz.bg

Общата стойност в лева е 970 лева без ДДС (444 лева с включен ДДС).


(Информацията за договора с Политическа партия НФСБ е публикувана на 4 октомври 2019 г.)