86% от бюджета по ОП "Регионално развитие" са изплатени

2,7 млрд. лева (86%) са изплатени на бенефициенти от общия размер на бюджета на оперативна програма "Регионално развитие", съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Тя участва в първото съвместно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013" и Комитета за наблюдение на оперативна програма "Региони в растеж".

В изказването си регионалният министър припомни, че програмният период 2007 - 2013 г. е първият за страната ни, който беше започнат по-късно и с недотам готови и зрели проекти. В годините се навакса, преодоляхме и много предизвикателства, каза Павлова. По думите й с разплатените вече средства са реализирани хиляди обекти в рамките сключените над 1100 договора по ОП  "Регионално развитие". Тя отчете, че 902 от големите проекти вече са приключили. Реновирани и с въведени мерки за енергийна ефективност са над 450 училища, 400 детски градини, 43 университета, както и 72 сгради на културната инфраструктура.

Изградихме центрове за настаняване от семеен тип, а всеки град с изпълнен проект за обновяване на градската среда вече изглежда различно, подчерта регионалният министър. Тя посочи, че 165 млн. лв. са вложени във възстановяването и социализацията на 121 туристически атракции. Сектор "Здравеопазване" е финансиран с над 200 млн. лева безвъзмездна помощ, като 17 държавни и над 30 общински болници получиха специализирано високотехнологично оборудване, основно за онкологични заболявания, изтъкна министърът и допълни, че така на българите вече няма да се налага да пътуват извън страната, за да получат необходимото им лечение.

Регионалният министър обърна внимание, че при старта на ОПРР 2007 - 2013 г. почти не е било предвидено финансиране за направлението пожарна безопасност и защита на населението. Инвестирахме 100 млн. лева и вече са закупени над 200 товарни и спасителни автомобила.

Над 400 млн. лв. са инвестициите в градския транспорт, съобщи Павлова и обясни, че с тях са закупени 200 автобуса, 60 тролейбуса и са въведени интелигенти системи за управление на трафика.

Пазарът в Стара ЗагораМакар и с малък ресурс, много успешна беше инициативата JESSICA, подчерта регионалният министър. Привлякохме допълнителен ресурс към средствата от оперативната програма и така ги утроихме, посочи тя. В резултат бяха реализирани много значими проекти, подчерта Павлова. Тя обясни, че през новия програмен период предвидените средства за финансов инженеринг са увеличени 10 пъти. Надявам се да умножим ефекта от тях значително, каза министърът.

Павлова очерта и предизвикателствата, които стоят в изпълнението на програмата до края на годината – завършване на проектите, които още са в процес на изпълнение, въвеждането им в експлоатация и разплащането на средствата по тях към бенефициентите. Тя посочи, че към момента 49 проекта са рискови, като за 6 от тях на стойност 10 млн. лв. няма сключени договори с изпълнители на основните дейности, заради което вероятността да бъдат прекратени е много голяма. За останалите 43 има сериозен риск половината от дейностите да не бъдат изпълнени и да останат за сметка на бенефициентите, обясни министърът. Убедена съм, че с ежеседмичния контрол на действията и плановете е възможно по-голямата част от тези проекти да бъдат довършени до края на годината, заяви тя.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова информира, че направената оценка за нетното въздействие на ОПРР 2007 - 2013 чрез макроикономически анализ показва увеличение на БВП на страната с над 1% в резултат на средствата, инвестирани от нея. Публичните инвестиции са увеличени с над 15%, а ръстът при частните инвестиции е от 2,5%.

По отношение на оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г." министър Лиляна Павлова подчерта, че до 2018 г. голяма част от проектите трябва да бъдат реализирани и разплатени, за да бъде изпълнено заложеното ниво за усвояване на средствата по нея. Тя обясни, че в 39-те общини, които са допустими за финансиране по първата приоритетна ос на програмата вече има създадени междинни звена и има изготвени инвестиционни програми. Стартира и схемата за енергийна ефективност, бенефициенти по която са 28-те малки общини, допълни министърът.

До края на годината ще започне и подкрепата за сектор "Образование", като първоначално ще стартират проектите за професионалните гимназии и училищата, а в последствие и за университетите, информира Павлова. Агенция "Пътна инфраструктура" също ще има възможност да кандидатства със своите стратегически проекти, допълни тя.

През първите шест месеца от изпълнението на оперативна програма "Регионално развитие 2014 - 2020 г." ще отворим за кандидатстване голяма част от ресурса по нея. Очаквам през 2016 г. да има вече одобрени проекти, а през 2017 - 2018 г. - проведени търгове за изпълнители и реализация на проекти, заяви регионалният министър. Нашата програма е специфична, с разнообразни дейности, и за нас е важно е да постигнем добър баланс в изпълнението на всички оси, допълни тя.

Представителят на Генерална дирекция "Регионална политика" в Европейската комисия и началник на звеното, отговарящо за България, Марек Теплански заяви, че ако искаме да постигнем успех в реализирането на оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.", не трябва да поддържаме статуквото. Трябва да вземем поуките, научени от предходния програмен период, да избягваме недобрите практики и да следваме методите, които работят добре, каза още той. По думите му, когато се говори за изпълнение, не бива да се задоволяваме с подобряване на бизнес средата, а да имаме предвид, че се наблюдават промени, които са постигнати в законодателната рамка.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на МРРБ)

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24