Предложение: Праг от 800 киловатчаса за домакинствата при регулиран пазар

Министерството на енергетиката ще предложи битовите потребители да заплащат използваната от тях електроенергия по регулирани цени в рамките на 800 киловатчаса месечна консумация. Над това количество електроенергията да се заплаща по пазарни цени. Планът е новите две тарифи да започнат да действат от 1 януари 2023 г.

Прагът от 800 киловатчаса ще важи за зимния сезон, а за останалите месеци той ще бъде 300 киловатчаса. Тези стойности покриват нормалното месечно потребление на над 90% от домакинствата. По-скоро целта е да бъде въведена справедливост и потребителите, които отопляват басейни и сауни, да не бъдат приравнявани към клиентите, които имат нужда от защитени по-ниски цени, каза министърът на енергетиката Росен Христов.

cena el tok

Регулираният пазар на електричество трябва да продължи максимално дълго. Това заяви пред журналисти министърът на енергетиката Росен Христов, който представи мерки за справяне с предизвикателствата, предизвикани от високите енергийни цени. Той подчерта, че все още се правят различни симулации и изчисления за средното потребление на битовите потребители през различните месеци, като крайната цел е разходите за отопление, независимо от вида енергия, да бъдат приблизително еднакви.

При компенсирането на бизнеса ще бъде въведен диференциран подход, като в по-голяма степен ще бъдат компенсирани компаниите, които са въвели енергоспестяващи мерки и са намалили потреблението си в пиковите часове.

Изцяло в синхрон с Регламента на Европейския съюз за справяне с високите енергийни цени, приет на 6 октомври 2022 г., е и следващото предложение на служебното правителство – занапред всички участници на енергийния пазар, а не само държавните дружества, да правят вноски във фонда „Сигурност на електроенергийната система“. Тази мярка ще действа от 1 декември до 30 юни 2023 г., поясни енергийният министър. Това е временно решение, породено от необходимостта за справяне с кризата, предизвикана от външни за България фактори.

Министър Христов коментира и темата с доставката на свежо ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“. Той каза, че с решение на предишното правителство са били блокирани възможностите за диверсификация, пазарни принципи и прозрачност, като акцентът е бил само върху една компания. Нещо повече – дори и тя не е имало как да осигури гориво, тъй като все още няма лиценз за това. Той обясни, че в рамките на Българския енергиен холдинг вече е създадена работна група, която се занимава с всички въпроси. В нея участват български и признати международни експерти, за да се осигури най-високо ниво на експертиза, прозрачност и безпристрастност.

www.infoz.bg  www.infoz.bg