Имотният регистър ще има пълна дигитализация

Пълна дигитализация на имотния регистър се планира да бъде извършена. Това ще стане чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Имотният регистър се води от Агенцията по вписванията. Още през 2000 г. е предвидена законодателна реформа в системата на вписванията чрез преминаване от персонална към реална система на вписване (не по персони, а по имот).

imoti register

Реформата предвиждаше имотният регистър да се води не само на хартия, но и паралелно в електронен вид.

22 години по-късно тя не е осъществена на практика – в момента вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, се сочи в мотивите към законопроекта.

Днес Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. С гласувания проектозакон нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Регламентира се идентичност между съдържанието на партидата на хартия и партидата в електронна форма, съответно съдържанието на партидното дело на хартия и в електронна форма. Законодателно се дефинира правомощието на службите по вписванията да въвеждат информация в електронните партиди на недвижими имоти и електронните партидни дела на вписаните актове с приложените към тях документи.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg