Кандидатстването за енергийно обновяване на жилищата започва до дни

Процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ към Националния план за възстановяване и устойчивост все още не е отворена за кандидатстване. Очаква се да стартира от средата на ноември 2022 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави това уточнение във връзка с получени сигнали за обявен прием на документи.

blok 151 stara zagora 03

Към момента разработеният проект на документи и насоките за кандидатстване е в процес на обществено обсъждане до 30 октомври 2022 г. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в информационната система за Националния план за възстановяване и устойчивост – ИСУН. Предстои окончателното им утвърждаване. Възможно е в процеса на разглеждане и отразяване на постъпилите становища и коментари пакетът документи по процедурата да претърпи изменение. Затова гражданите все още не трябва да подават документи към общините.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема