НАП спря над 130 сайта за онлайн залагания без лиценз

Националната агенция за приходите спря дейността на повече от 130 сайта, чрез които се организират хазартни игри чрез интернет от дружества без действащ лиценз по Закона за хазарта. За период от един месец приходната агенция преустанови дейността на 49 нерегламентирани онлайн платформи за залози. По-голямата част от тези хазартни оператори имат разрешение да развиват дейността си в държави, извън Европейския съюз, но не и в България.

nra hazart

След публикуване на решението в страницата на НАП, сайтовете посочени в него, следва да преустановят дейността си до 3 дни. Ако след изтичане на този срок, онлайн платформите са достъпни в България и през тях може да се правят залози от потребители в страната, от Националната агенция за приходите ще сезират съда за издаване на разпореждане към доставчиците на интернет услуги в България да прекратят достъпа до страниците и техните поддомейни.

Решенията на изпълнителния директор на НАП, както и разпорежданията на Софийския районен съд се публикуват в рубриката Онлайн хазарт в сайта на приходната агенция. НАП поддържа и актуален списък на интернет страниците, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по Закона за хазарта.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за хазарта, всяка хазартна игра и дейност по този закон на територията на Република България може да се организира само с лиценз, издаден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор. Само предвидените в този закон хазартни игри подлежат на разрешаване и организиране, като лицензът дава право за организиране само на изрично посочената в него игра или дейност.

В рубриката „Отговорен хазарт“ в сайта на приходната агенция са публикувани съвети за отговорна игра, както и тест за самооценка на хазартните навици на играчите.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg