ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-високите стандарти за опазване на околната среда и безопасност

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда и безопасност. Това потвърди проведеният през септември 2022 г. от сертифициращата организация SGS външен одит на системите за управление на околната среда и на здравословните и безопасни условия на труд. Електроцентралата, която е част от комплекса „Марица изток“, от години е успешно сертифицирана по международните стандарти ISO 14000:2015 и ISO 45001:2018 (преди – OHSAS 18001:2007).

В нея до момента са инвестирани 1,4 милиарда лева за екологични подобрения, модернизация и безопасни условия на труд. Централата работи с високотехнологични електрофилтри и сероочистващи инсталации. Улавят се почти 100% от отделяните прахови частици, а наполовина са намалени употребата на прясна вода и заустването на отпадъчни води. Инсталацията за обезводняване на гипсова суспензия гарантира оползотворяване на около половината от продукта от работата на сероочистващите инсталации – гипс, който се използва за производството на строителни материали. След последната модернизация, завършена през август 2021 г., съвременните сероочистващи инсталации осигуряват и още по-висока степен на очистване на димните газове.

„Вложихме сериозни усилия в рехабилитацията и подобряването на състоянието на нашите мощности. Осъзнаваме важната роля, която ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3„ има за стабилността и сигурността на електроенергийната система. Нашата централата е една от първите на Балканския полуостров, която работи в съответствие с най-високите изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Професионалният свят на енергетиката крие своите рискове, затова се придържаме към най-добрите световни практики“, каза Александър Желев, Главен инженер на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

С инсталирана мощност от 908 MW ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е втората по големина топлоелектрическа централа в България. Тя произвежда средно годишно 10% от електроенергията в България като работи изцяло с местни суровини и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност на страната.

CG Maritsa East 3 copy

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема