От 1 декември се приемат документи за доказване на реализация по обвързаната подкрепа за плодове и зеленчуци

От 1 декември земеделските производители, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци и за зеленчуци - оранжерийно производство за Кампания 2022, трябва да подадат документи за реализация на произведената продукция. Изискуемите документи по  долуизброените схеми следва да са издадени в периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Подаването на декларацията и електронния опис на документите за реализация по схеми основна група плодове и зеленчуци; сливи и десертно грозде; краставици, корнишони и патладжани; пипер; моркови, зеле, дини и пъпеши и оранжерийни зеленчуци се извършва в периода от 1.12.2022 г. до 23.12.2022 г. и от 09.01.2023г. до 17.01.2023 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”.

От 9 януари 2023 г. кандидатите по схемата картофи, лук и чесън ще могат да подават декларацията и електронния опис на документите за реализирана продукция по схемата. Документи ще се приемат до 8.02.2023 г. в отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Документите за реализирана продукция по схемата картофи, лук и чесън следва да са издадени в периода от 01.02.2022 г. до 31.01.2023 г.

Утвърдените образци на електронния опис на документите, доказващи реализацията на произведената продукция са достъпни за попълване след изтегляне от сайта на ДФ „Земеделие“.

При попълване на приложения файл не се обединяват редове, не се добавят работни страници и по никакъв начин не се променя формáта на зададената таблица. Попълненият опис по образец се подава на електронен и хартиен носител, придружен от копия на описаните в него документи, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

Не подлежат на подпомагане кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, които не са предоставили и подписали изискуемата декларация и опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за произведената от тях продукция, както и копията на документите, които доказват нейната реализация в периода по чл. 32 на Наредба 3 от 17.02.2015 г.

meal

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема