Нивата на реките продължават да се повишават

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология НИМХ – БАН през това денонощие валежите ще са на по-малко места и в процес на спиране. Количествата ще са от 3 до 8 л/кв. м, в Дунавската равнина и планините – до 10 - 20 л/кв. м.

Във вторник (13 октомври) валежите ще спрат, но е възможно да има изолирани слаби превалявания с незначителни количества. В сряда ще е без валежи.

През изминалото денонощие нивата на част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществено изменение. Отчетени са понижения в долните течения на реките Огоста, в по-голяма част от Черноморските реки, на някои пунктове за наблюдение по река Марица. В по-голямата част от страната водните количества са около праговете за средни води, а в поречието на Искър и на Западнобеломорския басейн – около праговете за високи води. По-съществени повишения са отчетени на пунктовете за наблюдения в поречието на Искър при Нови Искър + 104 см, при с. Бели Искър + 50 см и в Западнобеломорския район – река Речица и река Елешница при село Ваксево, съответно с повишение от + 93 и + 118 см, река Струма при Перник + 63 см, река Места при Момина кула и Хаджидимово с + 54 см.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са в:

  • Дунавския басейн: колебания на водните нива от - 25 см до + 104 см
  • Черноморски басейн: изменения от - 6 см до + 4 см
  • Източнобеломорски басейн: изменения от - 10 см до + 20 см;
  • Западнобеломорски басейн: водните нива са се повишили с до + 118 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн – в резултат на прогнозирани валежи днес и утре се очаква повишение на нивата на реките западно от река Огоста (Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом), Огоста – в горно течението, р. Искър, в горното течение на реките Осъм, Янтра, Русенски Лом и Добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 октомври ще са над средната многогодишна стойност. Днес ще продължи покачването на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска, Искрецка и Малък Искър. От 13 октомври в горното и средното течение на реката ще започне постепенно спадане на водните нива и ще започне по-значително покачване на водните нива в долното течение на основната река, но количествата ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 12, 13 и 14 октомври ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. В резултат на прогнозирани валежи днес се очакват повишения на водните нива в горното и средното й течение. По-съществени повишения се очакват по притоците на река Янтра: Голяма, Лефеджа. Водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 октомври водите ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. През следващите 2 дни са възможни повишения в целия водосбор на реката, като през първия ден те ще бъдат в горните части, а през втория и в долните части, но количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн – възможни са повишения на водните нива на реките Провадийска и Камчия както и на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн – вследствие на прогнозирани валежи днес и утре са възможни повишения на водните нива в поречията на Тунджа и Марица – в целия водосбор и на Арда – в горното течение. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива по река Марица в средното и долно течение ще се повишат значително това денонощие без да надхвърлят прага за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните нива по река Арда няма да надхвърлят прага за предупреждение.

Западнобеломорски басейн – днес речните нива във водосборите на реките Места и Струма ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишения в средното и долно течение на реките.

october 2015 stara zagora

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на околната среда и водите)

Теми: