Троянска луканка е храна с традиционно специфичен характер

Наименованието „Троянска луканка“ е вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер, който е част от схемите за качество. Това е шестата храна, регистрирана от България. Вписването е одобрено от Европейската комисия и по този начин традиционният български колбас се защитава от фалшифициране и злоупотреба.

lukanka

Троянската луканка е пресован сурово-сушен и сурово-пушен продукт от месо. Приготвя се от раздробено говеждо или биволско месо и свинско месо, натурални подправки и спомагателни суровини. Има характерен, умерено солен вкус и изразен аромат. Традиционният начин на производство при процеса на сушене и опушване е направил този вид продукт уникален за България. „Троянска луканка“ е произведена за първи път от майстор Илия Таслаков в Троян. Той е един от най-старите производители на луканка в страната. През 1883 г. е внесъл в България машините за мелене на месо, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието.

По традиция производството на луканката се осъществява сезонно в естествени сушилни в балканските региони с подходящи климатични условия.

Инициативата за регистрация на „Луканка Троянска“ или „Троянска луканка“ като храни с традиционно специфичен характер е на Сдружение „Традиционни сурово-сушени месни продукти“, което подаде заявление в Министерство на земеделието през месец януари 2020 г.

Новото наименование ще бъде добавено към списъка на Европейската комисия с общо 69 храни с традиционно специфичен характер, които вече са защитени.

Страница от Официален вестник на Европейския съюз за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер „Луканка Троянска / Lukanka Troyanska“ и „Троянска луканка / Troyanska lukanka“ 

www.infoz.bg  www.infoz.bg