Съвместни учебни програми въвеждат Тракийският университет и УНСС

Споразумения за обучение на студенти по 5 търсени от бизнеса и кандидат-студентите съвместни учебни програми подписаха ректорите на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков и на Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) – проф. Димитър Димитров. Министърът на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов присъства лично на официалното подписване на спогодбите в София. 

Съгласно споразуменията двата университета ще си сътрудничат при разработването и въвеждането на съвместни учебни програми по няколко атрактивни специалности, като Тракийски университет ще бъде водеща обучаваща организация по бакалавърските програми „Киберсигурност и електронно управление“, „Компютърна обработка и анализ на данни (Data Science)“ и „Педагогика на обучението по икономика и информатика“, а УНСС – съответно по бакалавърската програма „Бизнес управление с отраслова специализация“ и магистърската програма „Администрация и управление на регионите“. Предвижда се обученията по съвместните програми да стартира още тази есен, с началото на новата учебна година. Всяко от обученията ще се извършва съгласно условията, графиците и разпоредбите на координиращото висше училище и ще се провежда на територията и на двете висши училища, съобщиха от пресцентъра на Тракийски университет.

„За мен е чест да съм тук и да подпишем официално тези споразумения“ – каза ректорът на Тракийски университет проф. д-р Добри Ярков и допълни: „Моето вътрешно убеждение е, че ние не трябва да бъдем в конкуренция, а в партньорство и сътрудничество. Днешното споразумение е продължение на нашия общ проект по модернизация, с който стартирахме приема на магистри по наши общи специалности. С този документ се поставя началото на успешно партньорство между университети в България и аз гарантирам, че това, което зависи от мен ще бъде 100 процента изпълнено“.

„Споразумението между нашите университети поставя началото на едно качествено ново обучение за нашите студенти и за студентите на Тракийския университет “ – каза проф. д-р Димитър Димитров.

Възможността за подобен вид сътрудничество между българските висши учебни заведения беше въведена с промени в Закона за висшето образование през юли 2022 г. „Радвам се, че двата университета са намерили воля и сили да приложат тези промени на практика. Смятам, че този проект ще бъде успешен и затова разчитам, че техният добър опит ще бъде привлекателен и за останалите университети“ – посочи служебният министър на образованието и науката проф. Сашо Пенов и изрази надежда, че и други висши училища също ще видят предимствата на тези споразумения и на кооперирането.

Университетът за национално и световно стопанство е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, със над 100-годишна история.

trakiiski universitet unss savmestni uchebni programi

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема