Млякото, което се внася в страната, се проверява

Засилени проверки за качеството на млякото, което се внася от производители, извън територията на България извършва Министерство на земеделието. Проверяват се и количествата на мляко, които влизат в страната, включително и тези от Украйна и от други европейски държави, съобщи министърът на земеделието Явор Гечев. Проверките на вносното мляко са провокирани след разговори с животновъди и техни сигнали за нередности.

mlyako

Корекции на цените на суровината и на продуктите не са в правомощията на Министерството на земеделието. Но от министерството са поставили проблема в Европейския съюз, с информация, че хората в източните държави плащат по-висока изкупна цена на млякото и за млечните продукти.

Министерството на земеделието подготвя наредба за проследяемост по цялата верига, заради хигиената и качеството на храните, включително и заради сигналите за качеството на пшеницата от Украйна, както и по отношение на млякото. „Превеждаме два законопроекта, като черпим опит от колегите във Франция. Те са в защита на земеделските производители и в тях е записано, че цената на производителя не може да се договаря, а нагоре по веригата да има пределни цени за преработка и на предлагане на пазара до крайния потребител“, обясни министърът. Той допълни, че България е много далеч от тези модели на регулация на пазара, и че Министерството на земеделието търси възможности за максимално бързо законово регламентиране на пазара.

„Скоро ще се въведе ежедневен механизъм за наблюдение и контрол по цялата верига на доставките на храни – от производителя до щандовете в магазините. Това ще става онлайн, за да може да се засичат цените всеки ден и да се дава адекватна информация, къде се получават ценовите разлики“, обясни аграрният министър.

Явор Гечев информира, че Министерството на земеделието е започнало процедура по нотификация за предварително изплащане на 50% от украинската помощ. „В началото на следващата седмица ще бъде изпратена в Брюксел, за да може да се подпомогнат сега земеделските производители, включително и животновъдите. Чрез този инструмент ще дадем аванс от 50% на земеделските производители, за да може да имат разполагаемост на средствата“, подчерта още Гечев.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема