ЦИЕС засилва партньорството си с ICECON

ЦИЕС засилва партньорството си с румънската ICECON

Екипът на Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) посети базата на румънската компания ICECON SA. Също както и ЦИЕС, ICECON е нотифициран орган от Европейската комисия по Регламент (ЕС) 305/2011 Строителни продукти. Компанията се намира в румънската столица Букурещ и разполага с лаборатории за изпитване на строителни продукти. Извършва редици тестове, възлагани от клиенти и свързани с дейности, контролирани от Държавната строителна инспекция в Румъния.

Специалистите от Стара Загора са провели полезни срещи и са се запознали в подробности с дейността на колегите си, а също и с наличното при тях лабораторно оборудване. Целта да бъде разширено бъдещото сътрудничество между двете дружества, като по този начин се предлага по-комплексна услуга на клиентите на всяко от двете предприятия.

Отскоро румънската ICECON ползва лабораторията за изпитване на строителни продукти за реакция на огън на ЦИЕС в Стара Загора, като по този начин допълва своите услуги. След проведената среща в Букурещ, екипът на Центъра за изпитване и европейска сертификация е добил цялостна представа за видовете изпитвания, които румънските им колеги извършват и потенциала, който те имат. Това позволява към тях да бъдат насочвани клиенти, които се нуждаят от тестове, които сега са извън обхвата на ЦИЕС, но които са в областта на ICECON. Румънското дружество е приемник на дейността на Научноизследователските институти за строителна техника и технологии, които се създадени в средата на 20-и век.

Благодарение на личната среща румънските специалисти също са получили по-пълна информация за възможностите и компетентността на Центъра за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора. Обединяването на ресурсите на могат успешно да допълнят потенциала на всяко от двете дружества, които се намират и на близко географско разстояние. Това сътрудничество е предпоставка за привличане на нови клиенти, които чрез ЦИЕС и ICECON ще получат нужна услуга по изпитване и сертифициране на техни суровини, продукти и изделия, като по този начин изпълняват изискванията и нормите за безопасност и качество.

cies stara zagora ICECON

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема