Годишната инфлацията в България е 16,4% през януари 2023 г.

През януари месечната инфлация е 1,1%, а годишната е 16,4%. Това показват данни на Националния статистически институт. Инфлацията в България продължава низходящата си тенденция (измервана на годишна база) през първия месец на 2023 г., като показателят има спад за четвърти пореден месец. Забавянето на инфлацията започна от октомври 2022 г., като преди това, през септември, достигна връх от 18,7% (на годишна база).

Месечната инфлация обаче повишава ръста си за втори пореден месец. 

През декември миналата година инфлацията в България остана на нивото си от ноември – 16,9% на годишна база.

Средногодишната инфлация за периода февруари 2022 – януари 2023 г. спрямо периода февруари 2021 – януари 2022 г. е 15,9%.

inflaciya 01 2023

Калкулаторът на инфлацията на Националния статистически институт показва, че за периода януари 1991 г. – януари 2023 г. инфлацията в България е 354 150% (триста петдесет и четири хиляди сто и петдесет процента).

Статистиката отчита, че през януари 2023 г. на месечна база най-голямо е увеличението на цените в групите: транспорт (2,3%), разнообразни стоки и услуги (1,7%), здравеопазване (1,5%), хранителни продукти и безалкохолни напитки (1,5%), жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома (1,4%). Намаление на цените е регистрирано в групите: облекло и обувки (-1,9%) и развлечения и култура (-0,1%).

Поскъпването на храните през януари е най-осезаемо за: зрял лук – със 17,3%, пипер – с 11,6%, домати – с 10,4%, листни зеленчуци – със 7,6% и др. Поскъпване е отчетено също при сирене – с 1,0%, месо от едър рогат добитък – с 0,9%, мляно месо (кайма) – с 0,7%, типов и ръжен хляб – с 0,7%, кафе – с 0,7%, брашно – с 0,5%, кашкавал – с 0,5%, вина – с 0,4%, малотрайни и трайни колбаси – с по 0,3%, и други.

През януари са се понижили цените на: олио – с 3,0%, млечни масла – с 2,1%, маслини – с 1,8%, месо от домашни птици – с 1,7%, пълномаслено прясно мляко – с 1,7%.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано по-значително увеличение на цените спрямо декември при: газ пропан-бутан за ЛТС – с 25,7%, метан за ЛТС – с 24,9%, централно газоснабдяване – с 19,2%, автомобилен бензин А95Н – с 5.2%, кина и театри – с 3.2%, дизелово гориво – с 1,5%, нови автомобили – с 0,8%, лаптопи – с 0.6%.

През първия месец от годината в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: международни полети – с 23,2%, пътни такси (винетки) – с 10,7%, автомобилен бензин А100Н – с 3.5%, книги – с 3,2%, телевизори – с 2,7%, обувки – с 2,5%, облекло – с 1,7%, отоплителни уреди – 1,5%, автомобилна застраховка – с 1,3%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – с 1,0%, автомобили втора употреба – с 0,4%, други пощенски услуги (куриерски услуги) – с 0,2%, и други.

През януари 2023 г. е регистрирано увеличение на цените на лекарствените продукти с 1,8%. Цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили съответно с 0,7 и 1,6%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през януари месечната инфлация е 1,0%, а годишната за януари 2023 г. спрямо януари 2022 г. е 14,1%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2022 – януари 2023 г. спрямо периода февруари 2021 – януари 2022 г. е 13,5%.

Според индекса на цените за малката кошница през януари се регистрира увеличение с 1,4% на месечна база. През месеца цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили при хранителните стоки с 1,7%, при нехранителните стоки – с 1,2%, а при услугите – с 0,9%.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема