ЦИЕС организира лицензирани курсове за монтажисти на фотоволтаични системи

Център за професионално обучение към ЦИЕС ЕООД, успешно проведе първия си за 2023 г. курс за монтажисти на фотоволтаични системи. Участниците се обучиха по част от професия Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, специалност Възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични централи. Специалността е част от обхвата на дейността на Център за професионално обучение, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.

montirane photovoltaichni systemi

Необходимостта от пестене на класическите енергийни ресурси и търсенето на алтернативни, дава възможност да се развиват нови специалности и професии.

Иновативната политика на Центъра за професионално обучение към ЦИЕС със своята програма за обучения, отговаря на нарастващата потребност от обучени специалисти за изграждане на фотоволтаични централи. Освен това, дейностите по монтиране и поддръжка на съоръжения за добив на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) се извършват задължително от лица, притежаващи необходимата професионална квалификация съгласно чл. 21 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Курсът е с практическа насоченост и дава основните знания и умения, необходими за изграждане и монтиране на фотоволтаични панели.

След успешно преминат изпит по теория и практика, участниците получават Удостоверение за професионално обучение 3-37 (образец на Министерството на образованието и науката) и се вписват в списъка на Агенцията за устойчиво и енергийно развитие.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема