Тракийски университет ще си сътрудничи с Медицински университет – Пловдив

Споразумение за сътрудничество и съвместна дейност между Тракийски университет – Стара Загора и Медицински университет – Пловдив подписаха ректорите на двете учебни заведения – проф. Добри Ярков и проф. Мариана Мурждева. Двамата ректори потвърдиха готовността си да обединят усилия за повишаване качеството на учебната и научноизследователската дейност и очертаха бъдещите съвместни инициативи.

Планира се създаването на възможности за ефективно използване на ресурсите, механизмите, процедурите и капацитета на двете институции.

Целта на двата университета е да създадат и утвърдят общо пространство на висшето образование чрез разпространяване на образователна информация, проучване и прилагане на положителен опит и добри практики в осигуряването на качествено висше образование.

В рамките на срещата беше договорено сътрудничество и съвместна дейност в следните основни направления: съвместни предложения за подобряване на нормативната база и институционалното изграждане в областта на образованието, квалификацията и научноизследователската дейност, в областта на научните изследвания и технологиите, провеждане на теоретични и практически форми на подготовка и развитие на системата за управление на учебната и научноизследователската дейност.

След подписването на меморандума, ръководената от проф. Ярков делегация посети Медицинския симулационен тренировъчен център и изказа възхищението си от модернизираната научна инфраструктура и възможностите за обединяване на научния потенциал на двата университета и издигането им на още по-високо ниво.

Yarkov Murdzheva

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема