Изпълнението на важни проекти в енергетиката гарантира енергийната сигурност в региона

Изпълнението на приоритетните проекти в сферата на енергетиката ще гарантира енергийната сигурност не само на България, но и на целия регион на Югоизточна Европа. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в Четвъртия форум „Европейски съюз – Югоизточна Европа“, организиран от сп. The Economist.

Според министър Петкова за развитието на устойчив енергиен сектор е нужна сигурност на доставките и правителството работи сериозно за осъществяването на този приоритет чрез изграждане на интерконекторните връзки със съседните държави, развитие на собствения добив на нефт и природен газ и модернизиране на вътрешната газопреносна мрежа.

energetikaИнтерконекторът Гърция – България е един от най-важните приоритети на правителството в тази сфера, защото осигурява диверсификация не само на маршрутите, а и на източниците за доставка на природен газ в региона. Министър Петкова информира участниците във форума, че на заседание на Съвета за развитие през тази седмица е обсъдена възможността в бюджета за 2016 година да бъде увеличена държавната гаранция за проекта с още 30 млн. евро. Тази година Министерският съвет одобри държавна гаранция от 80 млн. евро за проекта. „Това е свидетелство за важността, която отдава правителството на този интерконектор“, каза Петкова. Окончателното инвестиционно решение за връзката може да бъде подписано през следващите две – три седмици, след като бъдат изяснени последните технически детайли.

Министър Петкова изрази надежда в началото на 2016 г. да бъде завършен интерконекторът с Румъния, от който остава за изграждане един двукилометров участък под река Дунав.
Връзката със Сърбия също е проект с изключителна важност за интегриране с газопреносната мрежа на ЕС. Енергийният министър информира, че за този проект е осигурено финансиране от българска страна по линия на оперативните програми за конкурентоспособност и са стартирани необходимите обществени поръчки, свързани с реализацията му.

„Продължава и работата по газовата връзка с Турция, чието прединвестиционно проучване получи финансова подкрепа в размер на 190 хил. евро от Механизма за свързване на Европа“, допълни министър Петкова.

Пред участниците във форума тя акцентира и върху местния добив като фактор за енергийна сигурност в региона. Министърът информира за избрания изпълнител на проучвания в блок „Силистар“ в дълбоко Черно море – компанията „Шел“. Първоначалните геоложки данни там са много оптимистични, а и в съседство в румънски териториални води вече са открити значителни залежи. „Това дава оптимизъм, че в близките години подобни резултати ще има и в България“, изтъкна министър Петкова.

Рехабилитацията и модернизацията на вътрешната газопреносна мрежа също има ключово значение за осигуряване на енергийна независимост. Министър Петкова информира участниците във форума за реконструираната компресорна станция Ихтиман -  най-модерната на Балканите,  която бе въведена в експлоатация през миналата седмица. По нейните думи, до дни предстои стартът на разширяването на газовото хранилище в Чирен, в резултат на което капацитетът му ще се повиши двойно – от 550 млн. на 1 млрд. куб. метра газ годишно. „С изпълнението на тези проекти България ще съдейства за гарантиране на енергийната сигурност в региона“, заключи министър Петкова.

infoz autor  www.infoz.bg

На подобна тема