Кредитният рейтинг на Община Стара Загора е препотвърден от „Стандарт енд Пуърс“

На 13.03.2023 г. Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ отново препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг „ВВВ-“ на Община Стара Загора. Перспективата остава стабилна, благодарение на поддържаната от общината политика за нисък пряк дълг и разумни нива на ликвидност, компенсирайки по този начин променливостта на приходите.

obschina stara zagora standardpoors

Очакванията са още, градската управа да продължи да отстоява ангажимента си за бюджетна дисциплина и след местните избори през настоящата година, тъй като именно така дългът на града е задържан сравнително нисък в национално и международно измерение. Прогнозата на анализаторите е темпът на икономически растеж на Стара Загора да е сходен на този на българската икономика и да продължи да се влияе значително от финансирането от фондовете на Европейския съюз. Градът ще продължи да постига оперативни бюджетни излишъци, благодарение на увеличаващите се трансфери от централния бюджет, както и от повишаващата се събираемост от данъци.

Въпреки силните финансови показатели на Стара Загора, които смекчават рисковете от ограничената предвидимост на институционалната рамка, под която оперират българските градове, неяснотата върху капиталовите трансфери от централната власт затруднява дългосрочното финансово планиране на града, се казва в оценката на „Стандарт енд Пуърс“.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg