5% отстъпка от данъка при декларация за доходите до 31 март

Остават две седмици, в които хората могат да ползват отстъпката от 5% от данъка, обявен за дължим чрез годишната си данъчна декларация. За да се възползват от отстъпката, хората трябва да подадат декларацията си по електронен път до 31 март 2023 г. и да внесат целия размер на данъка за довнасяне, намален с отстъпката до тази дата. Също и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

nra logo

От Националната агенция за приходите препоръчват да се прави онлайн проверка за наличието на стари задължения.

Най-бързо и лесно декларирането и плащането на задълженията става през Портала за електронни услуги на НАП. Той е достъпен с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП безплатно, или чрез електронен подпис.

Потребителите могат да се възползват онлайн от предварително попълнената данъчна декларация. В нея са въведени данни за получените през 2022 година доходи от трудови правоотношения, граждански договори, доходи от наем – при отдаване на имот на юридически лица, доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет и информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца, както и данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо данъкоплатците да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това се налага, след което да я изпратят, съветват от НАП.

Срокът за декларирането на доходите и плащане на данъка за довнасяне тази година е 2 май 2023 г., защото 30 април е почивен ден. Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата, да се подадат на място в офис на Националната агенция за приходите или в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да получите от сайта на НАП – nra.bg или на телефони: 0700 18 700; 02/9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg