Ваучери за храна през 2023. Какво трябва да знаем?

През последните няколко години интересът на работодателите към ваучерите за храна нараства. Ваучерите са ефективна социална придобивка, която увеличава покупателната способност на служителите и е освободена от данъци и такси. С приемането на всеки годишен държавен бюджет може да има промени в квотите или размера на необлагаемата месечна сума за служител.

Ваучери за храна през 2023

Затова ви предлагаме цялата информация за ваучерите за храна през 2023 г., която е необходимо да знаете, събрана на едно място. 

Защо ваучерите за храна стават все по-предпочитана социална придобивка?

Инфлацията през последната година поставя под натиск бюджетите на домакинствата. Всяка възможност да подкрепите своите служители ще бъде оценена от тях и ще ви донесе по-висока лоялност и ангажираност.

Дори и вече да предоставяте ваучери за храна, можете да увеличите месечната придобивка до максималната необлагаема сума от 200 лева на месец.

Каква е законовата рамка за ваучери за храна през 2023?

В края на 2022 г. беше приет закон, който удължава действието на Закона за държавния бюджет за 2022 г. Това означава, че законовата рамка за ваучерите се запазва и през 2023 г. – до гласуването на нов закон от Народното събрание.

Най-важните разпоредби за ваучерите за храна за 2023 г. са:

  • Максималната месечна сума до 200 лева на служител без данъци и такси.
  • Размерът на индивидуалната квота за операторите на ваучери е 4 млн. лева.
  • Годишната квота е 1 млрд. лева.

Приети са промени в чл. 209 и чл. 214 на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които да постановят необлагаема сума на ваучерите от 200 лева, като те влизат в сила при приемането на Държавния бюджет за 2023 г. 

vauceri za hrana cena

Какво ще може да се плаща с ваучери през 2023 г.?

С ваучерите за храна могат да се закупуват хранителни продукти и безалкохолни напитки, да се заплаща в ресторанти и кафенета, както и в заведения за храна за вкъщи. Запазва се и възможността за заплащане на сметки за ток, вода, парно и газ, както и някои културни дейности и туристически услуги. Важно е преди да използват ваучерите си, служителите да проверят дали съответният търговски обект е част от мрежата на съответния оператор за ваучери за храна. 

Трябва ли да се декларират ваучерите за храна?

В промени в Закона за данъците върху доходите за физически лица (ЗДДФЛ) се постановява, че е необходимо работодателите да подават информация към НАП за предоставените ваучери за храна на служителите. Данните за 2022 г. трябва да бъдат подадени до 28 февруари 2023 г. в справката за платените облагаеми доходи по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg