Технологии за съхранение на енергия в България ще бъдат анализирани

Европейската банка за възстановяване и развитие ще направи обстоен анализ на всички съществуващи технологии за съхранение на енергия в България и ще определи най-подходящите за страната. След това ще организира търгове за две системи за доставка „до ключ“, т.е. цялостно проектиране, доставка на оборудване, изграждане и пуск в експлоатация. Това ще осигури максимални ползи за българската енергийна система от планирания капацитет за съхранение, коментират от Министерството на енергетиката.

analiz

Тази дейност е договорена от министъра на енергетиката в служебното правителство на България Росен Христов и първият вицепрезидент на Европейската банка за възстановяване и развитие Юрген Ригтеринк, които подписаха две споразумения, свързани с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост. Споразуменията са за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия и за национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (RESTORE). И двата проекта са от изключителна важност за осигуряване на възможностите за включване на новите мощности от възобновяеми енергийни източници.

Според министър Христов широкият обхват на заданията гарантира максимална защита на публичния интерес. Ще се използва и капацитета на Европейската банка за възстановяване и развитие, която е ангажирана по-плътно в целия процес на реализация на проектите.

energy me

По време на срещата бяха обсъдени и редица други предстоящи възможности за сътрудничество и бяха набелязани конкретни инициативи. В разговорите участваха още: заместник-министрите на енергетиката Ива Петрова и Еленко Божков, както и Карина Караиванова – представител на България в Съвета на директорите на банката, Марк Дейвис – Регионален директор за Румъния и България, Анка Йонеску – Директор за България, Крис Басински – главен икономист и Светлин Писленски – заместник-директор.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg