Проф. Добри Ярков се срещна с посланика на Виетнам До Хоанг Лонг

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков беше на официална среща в Посолството на Социалистическа република Виетнам в София на 4 април 2023 г. Домакин беше лично Негово превъзходителство До Хоанг Лонг, извънреден и пълномощен посланик на Виетнам в България. Проф. Ярков запозна в детайли посланик Лонг с дейностите на ръководеното от него висше учебно заведение, което дава качествено образование на 10 000 студенти от над 50 държави по различни професионални направления.

yarkov vietnam

Като част от изследователските висши училища в страната, Тракийският университет е активен и в областта на научно-развойната дейност със специален акцент върху интелигентното животновъдство и продоволствената сигурност. Четирите основни направления, по които работи активно старозагорската алма-матер са: човекът и неговото здраве, превенция на климатичните промени, екология и опазване на околната среда, дигитализация и изкуствен интелект. Не на последно място, проф. Добри Ярков запозна своя домакин и с дейността на модерния Академичен технологичен комплекс, който е обслужващо звено към университета и неговото основно предназначение е да подпомага учебния процес като осигурява адекватни условия за практическото обучение на студентите, за научно-изследователска и научно-производствена дейност, внедряване научни постижения.

Посланик Лонг потвърди, че над 70-годишното традиционно приятелство между Виетнам и България е важна предпоставка за съвместни дейности между двете страни във всички области, включително образованието и подготовката на кадри. Посланик Лонг бе впечатлен от дейността и постиженията на Тракийски университет и изрази готовност да подпомогне осъществяването на контакти между старозагорския университет и висши учебни заведения в родната му страна. Специален интерес представляват възможностите за обучение на виетнамски граждани по бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на ветеринарната медицина, аграрните, икономическите и педагогически науки. Като първа стъпка в тази посока, посланик Лонг предложи Тракийски университет да подготви проект на практическа програма за сътрудничество, която да бъде основа за установяването на бъдещи партньорства във Виетнам.

В края на срещата, проф. Ярков отправи специална покана към посланик Лонг да удостои с личното си присъствие официалните събития, посветени на 100 годишнината на Ветеринарномедицински факултет, които ще се проведат в Стара Загора през месец май 2023 г.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема