Оценяването на строителни продукти ще включва и екологичния им отпечатък

54-тото редовно заседание на Групата на нотифицираните лица за Регламента за строителните продукти се проведе в Брюксел в края на март 2023 г. Като официален представител на българските нотифицирани лица в заседанието участва и инж. Румяна Господинова, която е експерт в Центъра за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора (ЦИЕС).

Инж. Румяна Господинова е ръководител на Органа за оценяване на строителни продукти към ЦИЕС ЕООД. След завръщането си в България тя разказа пред колегите си получената нова информация. Сред тях са новости и промени, предвидени да залегнат в подготвяния Регламент за строителни продукти, който ще замени сега действащия Регламент (ЕС) 305/2011. Целта на промените са регламентът да бъде максимално опростен, разбираем и лесно приложим от страна на всички икономически оператори, свързани пряко или косвено с дейности, използващи строителни продукти.

На заседанието е дискутирана темата за въвеждане в европейското хармонизирано законодателство на нова система за оценяване на строителни продукти, наречена Система 3+. Предвижда се по нея да се оценяват характеристиките, свързани с „екологичния отпечатък“ (environmental impact) на строителните продукти. Това включва оценка на въздействието през целия им жизнен цикъл върху качеството на околната среда или върху климата по време на строителството, използването за дълъг период от време и последващото им разрушаване и бъдещо третиране.

Европейският комитет по стандартизация (CEN) вече е разработил по задание на Европейската комисия пет стандарта, включващи новата Система за оценяване 3+. Тези стандарти в най-скоро време ще бъдат публикувани в Официалния бюлетин на Европейската комисия, който е главният източник на нормативно и правно съдържание за Европейския съюз. Прилагането на стандартите ще бъде възможно след одобряването на делегиран акт към Регламент (ЕС) 305/2011, съобщиха от Центъра за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора.

otsenyavane stroitelni produkti

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема