Трудът по време на празници се заплаща по-скъпо

Четирите почивни дни около за Великден са официални празници и според Кодекса на труда и за работата по време на тези дни работодателят трябва да плати минимум двойно увеличено възнаграждение. Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той се заплаща допълнително с още 100% увеличение. За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден.

pochivni dni zaplata

Извънредният труд (този който не е по график или е извън обичайната трудова ангажираност) се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му, уточняват от Главна инспекцията по труда.

За работещите по график, при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд, но и тяхната надница трябва да бъде увеличена със 100%. Извънредният труд не може да бъде компенсиран с почивен ден. Кодексът на труда не позволява това. Размерите на допълнителните възнаграждения често не се заплащат по Кодекс, тоест не се оформя като извънреден труд работата по време на официален празник и често се използват компенсации.

Когато работник полага извънреден труд в дните от седмичната му почивка – събота и неделя, законът казва, че на следващата седмица трябва да му се осигури един почивен ден повече.

Предстоящите официални празници според Кодекса на труда са Великден (14.04 – 17.04.2023 г.), 1 май (Ден на труда), 6 май (Гергьовден) и 24 май (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност). За разлика от Великден, за честването на който и четирите дни са определени като празнични, при останалите празници е регламентирано, че ако съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Неприсъствен (неработен), например, ще бъде 8 май 2023 г. (понеделник), тъй като празничният 6 май е в събота. При работа в неприсъствен ден извънредният труд се заплаща с увеличение от 75%.

Инспекцията по труда обръща внимание, че в Кодекса на труда са определени минималното увеличение на възнаграждението при работа в празнични и почивни дни. Законодателството не ограничава желанието на работодателя да определи по-висок процент на увеличението. Такъв може да бъде регламентиран и в индивидуалните или в колективните трудови договори.

За да защитят своите трудови права в най-пълна степен Инспекцията по труда съветва работниците и служителите да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни, каквито са заповедта за възлагане на извънреден труд или поименният график.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg