НАП следи парите, получени от хора, които продават чрез интернет

Близо 472 милиона лева от наложен платеж са получили физически лица от продажба на стоки в интернет през 2022 г., като броят на пратките, които са изпратили са повече от 6,1 млн. Това показват данните за хората, извършващи продажби в интернет, подадени в НАП от пощенските оператори (куриерските фирми). Получените суми от наложен платеж, подадени от куриерските фирми, са отразени в предварително попълнените годишни данъчни декларации.

e commerce

Тези декларации са достъпни с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис в Портала за електронни услуги на приходната агенция.

При продажба на вещи за лично ползване и такива, които не са купени с цел след това да бъдат препродадени, гражданите не дължат данък и няма нужда да декларират получените суми, уточняват още от Националната агенция за приходите. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от Националната агенция за приходите. В случай че данъкоплатците установят вписани суми, които са получили от продажба на лична вещ или при връщане на стока, то те могат да ги изтрият, след което да подадат декларацията.

Физическите лица, които извършват търговска дейност в интернет с цел печалба, независимо, че не са регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, са длъжни да декларират доходите си от продажби в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, напомнят от Националната агенция за приходите.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации от физическите лица, извършващи дейност като търговци, едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани, избрали този ред на облагане, е до 30 юни 2023 г.

В случаите, в които физическото лице получава доходи от друга стопанска дейност в качеството си на земеделски стопанин, който не е избрал реда за облагане като едноличен търговец, свободна професия или занаятчийска дейност чрез продажби в интернет с наложен платеж, получените суми се декларират в Приложение № 3. При продажба на произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, която не е свързана с извършвана от физическото лице стопанска дейност, доходите се декларират в Приложение № 5. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 2022 г. за тези физически лица изтича на 2 май 2023 г.

Повече информация за това кои доходи от търговия в интернет се облагат може да разберете от видеото в канала на НАП в YouTube и в сайта на приходната агенция.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема