Увеличение с 12% на пенсиите от 1 юли 2023 г.

От 1 юли 2023 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2022 г., ще бъдат повишени с 12%. Това предвижда разработеният от служебното правителство проект на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров пред журналисти преди днешното заседание на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, на което законопроектът беше утвърден.

Лазаров обясни, че предложеното увеличение се формира от сбора от 50% от нарастването на индекса на потребителските цени и 50% от ръста на средния осигурителен доход през 2022 г., както е регламентирано в Кодекса за социално осигуряване.

pensiya 1 july 2023

Със законопроекта се предлага минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се увеличи от сегашните 467 лева на 523,04 лева, което е ръст с 12%. С повишението размерът ѝ ще надхвърли линията на бедност в България. Средната пенсия ще нарасне с 16,8% и се очаква да достигне 788,20 лева.

„Проектът на бюджета е разработен въз основа на действащото законодателство и гарантира социалните права на хората. Той не предвижда намаляване на социално-осигурителни обезщетения и орязване на права“, подчерта министър Лазар Лазаров. „Служебното правителство винаги е споделяло, че разработването на бюджетните закони следва да бъде на база действащото законодателство. Всичко останало, което предвижда нови политики и мерки, следва да бъде осъществено от редовен кабинет и ясно парламентарно мнозинство, които носят отговорност за взетите политически решения и техните въздействия върху публичните финанси“, добави той.

Вицепремиерът обясни, че в проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване за 2023 г. е предвидено финансирането на предприетите мерки за увеличенията на пенсиите през 2022 г. и за предстоящото осъвременяване от 1 юли. „Това ще увеличи разходите за пенсии с почти 3,7 млрд. лева или с 23,6% в сравнение с 2022 г. Общият размер на планираните разходи в системата на Държавното обществено осигуряване за 2023 г. ще е близо 21,8 млрд. лева. Около 11 млрд. лева ще са приходите от осигурителни вноски. Това означава, че за изплащане на пенсиите и социално-осигурителните обезщетения ще бъде необходим трансфер от страна на държавния бюджет от малко над 10 млрд. лева“, каза министър Лазар Лазаров.

„Размерът на осигурителните вноски и разпределянето им между осигурените лица и осигурителите не се променят. Предвижда се увеличение на разходите за профилактика и рехабилитация с 3,2 млн. лева, което ще позволи около 5000 осигурени допълнително да се възползват от тази програма“, добави вицепремиерът Лазар Лазаров.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg