Минималният осигурителен доход да се увеличи със 7,5%, предлага социалният министър

Предлагам увеличение със 7,5 % на минималния осигурителен доход (МОД) за бизнес дейностите, при които се отчита ръст на икономическите показатели. Такова повишение се наблюдава при всички икономически дейности, с изключение на една - производството на тютюневи изделия.

Точно заради отрицателния прираст там, предлагам и да няма корекция на минималния осигурителен доход и той да остане същия като този от миналата година. Това обяви вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Той предложи административни размери на минималните осигурителни доходи за 37-те от общо 85 икономически дейности в страната, за които няма договорени прагове, поради липса на синдикални структури, неявяване на едната от двете страни в преговорите или поради липса на споразумение между работодатели и синдикати.

Ивайло Калфин„Липсата на диалог в тези сектори се дължи или на несъществуването на организации на работници или работодатели, или просто, защото едната страна не е отговорила на настоятелните покани на другата за провеждане на преговори“ - обясни министър Калфин. Той отново изрази надежда, че през следващата година диалогът между социалните партньори при договаряне на праговете ще обхване резултатно всички области на икономиката, за да не се налага държавата административно да ги определя.

От Министерството на труда и социалната политика припомнят, че в рамките на процедурата по договаряне на МОД за 2016 г. социалните партньори успешно се договориха за 48 от общо 85 икономически дейности. Общият брой на осигурените лица в 48-те сектора със сключени споразумения обхваща 1 175 394 осигурени, което е близо 60% от общия брой заети.

Сред дейностите, за които не беше постигнато споразумение и се наложи административно определяне на МОД, са: производството на напитки, на лекарствени вещества и продукти, сухопътният, въздушният и водният транспорт и радио и телевизионните дейности и др. Дейностите на религиозни организации остават на минималния праг.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на труда и социалната политика)

На подобна тема