Започва изплащането на субсидиите за животновъди

Фонд „Земеделие“ започва изплащането на субсидии за подпомагане на сектор „Животновъдство“. Повече от 12 000 земеделски стопани, отглеждащи крави, над 14 000 собственици на кози и овце, както и 239 фермери, които гледат биволи, ще получат подпомагане по схемите за обвързана подкрепа.

Право на субсидии по схемите имат фермери, които са регистрирани като земеделски производители, съгласно чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

КраваОкончателният размер на ставките, който се определя след проверка на земеделските стопани, заявили подпомагане, предвижда субсидията от 257 лв. на животно по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници ставката е 252 лв. на животно, а за овце-майки и/или кози-майки – 90 лв. За животни под селекционен контрол подпомагането за млечни крави и/или месодайни крави е 378 лв., а за овце-майки и/или кози-майки – 68 лв. По Схемата за обвързано подпомагане за биволи субсидията е в размер на 509 лв. за глава.

Първият транш от средствата по всички схеми за обвързано производство в животновъдството (70%) ще бъде преведен по сметките на стопаните от 19 до 23 октомври. Общата сума, която ще получат фермерите, е около 90 млн. лв. Вторият транш от субсидията за глава животно ще бъде изплатен през месец декември.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на земеделието и храните)

На подобна тема