Успешна данъчната кампания при физическите лица отчита НАП

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. Близо 700 хиляди са хората, които са подали декларациите си пред Националната агенция за приходите до полунощ на 2 май 2023 г. Те са декларирали данък върху доходите на стойност почти 221 млн. лева. Над 83% от декларациите са подадени чрез интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с електронен подпис.

nra logo

Повече от 72% от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за електронни услуги на НАП, показват данните на приходната агенция.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2023 г. данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация.

„Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2022 г., приключи успешно. За поредна година отчитаме завишен брой на подадените декларации, което се дължи на по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Благодаря на колегите в Националната агенция за приходите за професионализма и за отлично свършената работа и на гражданите, които добросъвестно изпълниха ангажимента си към фиска. Ние ще продължим да ги подпомагаме и улесняваме при изпълнението на задълженията им, като развиваме електронните услуги.“, каза заместник изпълнителният директор на приходната агенция Калинка Заркова.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg