Творби на Художествена галерия – Стара Загора гостуват в София

Част от колекцията на Градската художествена галерия в Стара Загора ще бъде представена в София в изложбата „Галерии, колекции, творби“. В нея са включени общо 80 платна и е съвместна експозиция с галериите в Пловдив, Сливен и Казанлък. Откриването ще бъде на 10 май, от 18:00 часа, в Съюза на българските художници в столицата – ул. „Шипка“ № 6, зала 1А.

Това е първата от поредица изложби в дългосрочния проект на Съюза на българските художници, насочен към държавните галерии в страната. Подборът на високи образци от техните фондове има за цел широкото им популяризиране сред столичната публика, подкрепяйки по-нататъшното им проучване, както и познаването им като важни центрове за културен туризъм в България. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

„Колекцията на Художествената галерия в Стара Загора е представена с 20 подбрани произведения. Сред тях са едни от най-емблематичните платна, добре познати на старозагорската публика като „Портрет на Христина Морфова“ от Иван Мърквичка, „Цар Симеон Велики“ на Димитър Гюдженов, „Гергана“ на Димитър Казаков и др. Куратор на проекта е Анелия Николаева, а дизайнът на експозицията е на Петър Митев“ – сподели директорът на Художествената галерия Катя Тинева-Гюрковска.

Главният подход е насочен към представяне на художници, които са пряко свързани със съответния град – родени са или са прекарали живота си в него, а чрез творчеството си имат значимо присъствие в развитието на културния живот в региона, а също и в българското изкуство на ХХ и ХХI век като цяло.

Освен произведенията в изложбата важна роля има и специално изградената от сценографа Петър Митев нейна архитектура. Четирите галерии са представени в четири обособени части, своеобразно пресъздаващи индивидуалното им духовно пространство. Идеята за живота на музейната картина и движението ѝ от хранилищата до светлината на експозиционните зали е модерно заложена в конструирането на експозицията чрез включването на неочаквани на пръв поглед материали – асоциативно въздействащи в контекста на разговора за художествения предмет и възприемането му като произведение на изкуството.

GHSTZ

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема