Пречистватели за вода. По каква технология работят?

Ползите от филтрирането на водата са десетки, но обединяваща за всички е грижата за здравето. Независимо дали става въпрос за пречистване на водата в дома ви, или в офиса, качественият пречиствател ще ви осигури безопасна вода за пиене. Филтърните технологии са различни и могат да отстранят замърсяванията в различна степен, а някои системи са разработени да пречистват специфични замърсители.

prechistvateli voda filtri

При избор на пречиствател трябва да сте наясно какъв тип филтър ви е необходим. Ако сте информирани за технологията, по която работи, по-лесно ще прецените дали отговаря на вашите нужди.

На пазара се предлагат стотици системи за вода, но има няколко основни технологии, които се използват при повечето от тях.

Филтър за вода с обратна осмоза (RO)

Този тип филтър е много популярен заради прецизното пречистване на водата, постигнато благодарение на използваната полупропусклива мембрана. Тя позволява преминаването само на определени молекули и йони, като отстранява 99,99% от всички вируси, бактерии, нитрати, арсен, флуорид.

Технологията на пречистване често се комбинира с други филтри, за да се получи многостепенна RO система, включваща въглероден, седиментен и дори UV филтър. Към системата често се поставя и патрон за минерализация, защото при физическия процес на обратна осмоза се премахват и минералите.

Филтър с активен въглен

Въглеродната решетка на този тип филтър се свързва със замърсителите, докато водата преминава през него, и те се задържат в микроскопичните му пори. Степента на пречистване зависи от качеството на филтъра и вида му. Обикновено се използват гранулиран активен въглен и въглеродни блокове, които филтрират по-добре.

Активният въглен е в състояние да улови хлора, различни миризми и пестициди. Той значително подобрява вкуса на водата, но не успява да отстрани флуорид, арсен и някои други метали.

Ултравиолетов филтър

Технологията за пречистване с UV филтър представлява инактивиране на бактерии и вируси посредством ултравиолетова лампа. Тя стерилизира водата от патогени, но не премахва всички метали и химикали.

По тази причина UV устройството обикновено се поставя в края на една пълна филтрираща система – след въглероден филтър или RO система.

Филтър за дестилирана вода

Дестилацията се базира на кипенето на водата, при което като резултат се получава водна пара. След това системата я охлажда отново до течно състояние и я събира в отделна камера.

Абсолютно всички разтворени вещества биват отстранявани при този процес, защото не могат да се изпарят. Дестилаторите са изключително ефикасни за елиминиране на примесите във водоизточника. В това число обаче попадат и полезните за организма ни минерали и продължителната консумация на дестилирана вода може да предизвика здравословни проблеми. Затова в менюто ни трябва да бъдат допълнително включени калий, калций и магнезий.

Йонен филтър

Филтърът, работещ с обмен на йони, може да премахне йони на тежки метали – например олово, и да ги замени с по-безопасни като тези на калия. Технологията съдържа модул, снабден с комплект от камери с йонообменни смоли. Водата се подава в камерата и заредените смоли помагат за йонообмена.

Важно е да се спомене, че филтърната йонна технология не може да филтрира вируси, бактерии и химикали.

Окислително-редукционни филтри

При този тип пречистватели става прехвърляне на електроните между молекулите и създаване на нови елементи. Част от замърсителите губят вредното си въздействие и пример за това е хлорът, който след преработка във водоразтворим хлорид се пренася безопасно през водоснабдяването. Мед, живак и други тежки метали директно се задържат върху специална плоча и се отстраняват.

Технологията намалява микроорганизмите и неорганичните замърсители, но не и пестициди.

Всяка от системите за пречистване на вода има силни и слаби страни. Не съществува универсален метод за филтриране. Експертите съветват преди закупуване на един или друг вид технология чрез лабораторен анализ да се изследва водата за специфичните замърсители. Така изборът на подходящ пречиствател ще бъде възможно най-правилен, съобразно вашия конкретен случай.

Все пак, видно от казаното до тук, филтриращите системи с обратна осмоза са най-ефективни. С добавянето на филтър за реминерализация ще бъдете сигурни, че пречистената на повече от 99% вода е наситена и с жизненоважни минерали.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24