Разяснителна кампания на ЦИК за местните избори на 25 октомври 2015 г.

На предстоящите местни избори на 25 октомври 2015 г. се гласува с няколко бюлетини. В общините - с бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници, в кметството - с бюлетина за кмет на кметството, бюлетина за кмет на община и бюлетина за общински съветници.

С още една бюлетина за кмет на район гласуват само в София, Пловдив и Варна.

Избирател, който желае да гласува и в националния референдум, получава бюлетина и непрозрачен плик.

Всяка бюлетина е отпечатана на бяла и непрозрачна хартия. На гърба й има място за два печата на СИК. В долния й десен ъгъл има 8-цифрен номер, който се откъсва по перфорацията от член на Секционната избирателна комисия след гласуването. В бюлетината са написани наименованията на всички партии и коалиции, регистрирали кандидати за дадения район за съответния вид избор, както и имената на независимите кандидати, ако има такива. Гласува се само в тъмната стаичка.

Не показвайте как сте гласували, защото вотът ще бъде недействителен! Важно! Избирателят отбелязва своя вот само с химикал, пишещ със син цвят и само със знак Х или V.

След като първо е отбелязал своя вот в квадратчето (за избраната партия или коалиция), избирателят може, ако желае да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избрания от него кандидат от съответната листа, знак „Х” или „V”, който показва неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат.

  • липсата на отбелязване на предпочитание/преференция (в кръгче) не прави гласа недействителен;
  • при неотбелязване на предпочитание/преферeнция, такова се зачита за водача на съответната кандидатска листа, според чл.437, ал.5 от ИК;
  • отбелязване на повече от 1 предпочитание/преференция (в повече от едно кръгче) не води до недействителност на гласа. В този случай се зачита предпочитание/преференция за водача на съответната кандидатска листа;
  • отбелязването на преференция, когато е гласувано за независим кандидат, не опорочава вота на избирателя;
  • отбелязване на предпочитание/ преференция за заличен кандидат (в кръгчето, съответстващо на неговия номер в листата) се зачита за водача на листата.

Ако избирателят сгреши при попълването на бюлетината, той има право да получи втора бюлетина, но само веднъж. Сгрешената бюлетина, без да се разгъва, се унищожава с надпис „сгрешена“, подпечатва се с печата на СИК и се подписва от председателя и член на СИК. Описва се в протокола на СИК.

Ако не сте гласували и в кръгче, или сте гласували в повече от едно кръгче, гласът Ви се брои за партията или коалицията, а предпочитанието за водача й.

infoz autor www.infoz.bg