ЦИЕС – партньор на бизнеса от Оман при процесите за сертификация на продукция

Служители на „Гражданска защита“ на Султанат Оман бяха на официално посещение в Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) в Стара Загора. То беше по инициатива на оманските власти и е свързано с необходимостта на бизнеса в Оман, предприятията да се обръщат към одобрени от тяхното правителство лаборатории и органи по сертификация. Дирекция „Гражданска защита“ в Оман отговаря именно за издаване на тези одобрения.

oman CTEC

Заради утвърденото име на ЦИЕС – не само в България, а и на международно ниво, и техническите средства и лаборатории, с които разполага предприятието в Стара Загора, Дирекция „Гражданска защита“ на Оман се свърза с ръководството и получи покана за посещението в Стара Загора. По време на срещата, екипът на ЦИЕС представи дейността си и обясни работните процедури, които следва в качеството си на акредитиран и нотифициран орган.

Оманските служители посетиха лабораториите на дружеството, запознаха се с оборудването и възможностите им и получиха желаната информация за дейностите, свързани с процесите за изпитване за реакция на огън; изпитване на машини и електрически съоръжения; изпитване на респираторни маски и защитно облекло. Гостите се убедиха във високата компетентност на специалистите на Центъра за изпитване и европейска сертификация и изразиха увереност, че предприятието в Стара Загора ще бъде включено в листата на одобрените от тях организации, които ще могат да извършват изпитвания и сертификация в собствени лаборатории.

Lab Mash CTEC oman

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема