Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е първата с акредитация за управление

„Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г.“ е първата програма, която получи акредитация на системите за управление и контрол. Още до края на годината България ще поиска вече усвоените през тази година средства да бъдат възстановени от ЕК.

ОП Развитие на човешките ресурсиВече са обявени 15 схеми размер на 350 млн. евро, договорени са над 80 млн. евро и са извършени плащания в размер на 10 млн. евро по проектите, които вече се изпълняват“ - обяви зам.-министър на труда и социалната политика Зорница Русинова, по повод вчерашното решение на Министерски съвет, с което беше определена Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика за Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“, по която България ще получи средства в размер на 2 136 млн. лв., ще допринесе активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020“. Целите са приоритетно в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и в областта на социалното изключване.

Приоритетите на програмата включват подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на труда и социалната политика)

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber