Безвъзмездната помощ за саниране на жилищни сгради през втория етап на програмата е 80%

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отвори за кандидатстване втори етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Той предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 80% от допустимите разходи. 

sanirane blokove

Крайният срок за кандидатстване е 16 януари 2024 г. до 17:00 часа. 

Допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на Закона за управление на етажната собственост и проектирани преди 26 април 1999 г. Документи отново ще се подават чрез общинските администрации.

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Допълнителна информация с насоките за кандидатстване са достъпни на сайта на Община Стара Загора - https://www.starazagora.bg/bg/administrativni-byura/protsedura-podkrepa-za-ustoychivo-energiyno-obnovyavane-na-zhilishtniya-sgraden-fond-etap-ii-s-finansirane-po-liniya-na-mehanizma-za-vazstanovyavane-i-ustoychivost

Дейностите по настоящата процедура са осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, за Югоизточен район за планиране (ЮИРП), включващ областите Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас - е близо 50 млн. лева.

Сред основните цели на процедурата е подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки, достигане на клас на енергопотребление минимум „B“, по-добри условия и качество за живот на населението и др. 

www.infoz.bg  www.infoz.bg