Земеделските стопани ще получат по 195,95 лв. на хектар за обработваема площ

Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев е определена ставката на плащането по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2022 г. Тя е в размер на 195,95 лв. на хектар. Плащането ще се извърши в сроковете, посочени в утвърдения индикативен график на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). През месец декември 2022 г. по СЕПП фондът изплати 660 972 103 млн. лева.

С текста на заповедта може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/nacionalno-zakonodatelstvo-prilagane-shemi-direktni-plashtania/.

countryside

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема