Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийския университет дипломира 164 инженери

На тържествена церемония днес ямболският Факултет „Техника и технологии“ при Тракийски университет изпрати своите абсолвенти. Випуск 2022 на Факултет „Техника и технологии“ завършват общо 164 инженери, от които 116 бакалаври по специалностите: „Автотранспортна и земеделска техника“, „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“, „Автоматика и компютърни системи“, „Електротехника“, “Индустриално инженерство“, „Топло- и газоснабдяване“ и “Технология на храните“ със среден успех добър 4,40.

Дипломират се също и 48 магистри от професионални направления „Машинно инженерство”, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“ и „Хранителни технологии“ със среден успех много добър 5,18.

„Днес е хубав ден за Тракийски университет, за Факултет „Техника и технологии“, за Ямбол, за целия югоизточен район и за цялата страна!” – заяви проф. Добри Ярков, ректор на Тракийски университет в обръщението си към абсолвентите. “България има нужда от Вас, ето защо Ви апелирам: останете в България, нека тук бъде Вашето кариерно развитие, тук създайте семейства и тук да се родят Вашите деца, защото Вие ще градите нашата мила родина през следващите десетилетия!”

„Попътен вятър“ на новите инженери пожела и деканът на факултета, доц. Ваня Стойкова, която се обърна към тях с думите: „ Нека това да е випускът на инженерите, които ще останат тук и ще работят за нашата индустрия, базирана на знанието и на съвременните цифрови технологии. Бъдете здрави, целеустремени, сбъдвайте мечтите си! На добър час!”

Двама пълни отличници има тази година сред абсолвентите-магистри на Факултет „Техника и технологии“ – това са Жечка Христова, магистър по специалност „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия“ и Иван Мохамад – магистър по „Безопасност и качество на храните“. Те бяха отличени със златен медал от ректора на Тракийски университет, проф. Ярков, който ги покани да продължат своето развитие като докторанти в университета.

Първенецът на випуска сред бакалаврите - Хатче Мустафова, която завършва специалността „Автоматика и компютърни системи“ с успех отличен 5,92 – произнесе тържественото слово на випуска. Дипломата на инж. Мустафова връчи лично проф. Ярков.

Гости на събитието бяха ректорското, декански и директорски ръководства на университета, представители на местна и държавна власт, бизнес партньори, както и близки и приятели на абсолвентите.

В края на церемонията стотици академични шапки полетяха в небето, за да ознаменуват успешното дипломиране на новите инженери, а отличниците на випуска засадиха дърво в двора на факултета.

1 DSC 4673 

DSC 4437

DSC 4416

DSC 4720

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема