Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за подпомагане на земеделски стопани по Кампания 2023

До 21 юли 2023 г. земеделските стопани да могат да подават заявления за подпомагане по Кампанията за директни плащания и да правят редакции по вече подадените заявления, се предвижда с предложението за изменение на Наредба № 4 от 2023 г., публикувана за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Целта на предложението е да се даде възможност за кандидатстване на стопани, които да имат и по-голям избор на интервенции за подкрепа. По този начин се предоставя и достатъчно време за запознаване с новите условия и начина на прилагане им. Сред мотивите на министерството за удължаване на срока е, че директните плащания, които са част от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023-2027 г. се прилагат за първа година и е необходимо да се предостави на производителите повече време, за да се запознаят с тях. Нормативната уредба, с която се уредени изискванията, на които ще трябва да отговарят са – Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните и Наредбата за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“, включени в Стратегическия план.

Всички заинтересованите страни могат за изразят своите становища по публикувания проект на изменение на наредбата на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на Портала за обществени консултации в срок до 26 юни 2023 г.

Повече информация може да намерите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/proekt-na-naredba-za-izmenenie-na-naredba-4-120623/

countryside

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24