Регламент за машините: Нови правила за производителите

Съветът на Европейския съюз, Европейският парламент и Европейската комисия постигнаха споразумение относно Регламента за машинните продукти. Новото законодателство превръща Директивата за машините от 2006 г. в регламент, съобщиха от Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС). Очаква се новият Регламент за машините да бъден публикуван през юли 2023 г.

reglament za mashini

Точна дата все още не е обявена. Регламентът влиза в сила във всички държави членки 20 дни след обявяването му в Официалния вестник на Европейския съюз. От официалното влизане в сила на регламента започва да тече 42-месечен преходен период. След изтичане на преходния период прилагането на регламента ще стане задължително.

„С приемането на новия Регламент за машините, Европейският съюз адаптира своите регулаторни разпоредби към новите технологии и свързаните с тяхната употреба рискове за безопасността на потребителите“ – коментира управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева.

Основни промени в новия регламен

Новият регламент съдържа множество промени, насочени към безопасността на машините, които трябва да се спазват от производителите и другите икономически оператори. Предвижда се задължителна оценка на съответствието от нотифициран орган, какъвто е Център за изпитване и европейска сертификация в Стара Загора – нотифициран орган с номер 1871, приложима за шест категории продукти с „висок риск“, посочени в Анекс I на Регламента.

cies new logo

Правилата въвеждат нови изисквания за безопасност за автономни машини, сътрудничество между човек и машина и за първи път безопасно използване на системи с изкуствен интелект в машини.

Очаква се новият Регламент за машините да допринесе за намаляване на административната тежест и разходите за производителите. Въвеждат се административни опростявания, като например разрешаване на използването на цифрови формати за инструкциите за потребителя.

Новият Регламент установява ясни и пропорционални правила, които ще се прилагат еднакво в целия Европейски съюз и увеличават правната сигурност за производителите. Също така, ще бъде въведено по-ефективно наблюдение на пазара. Новите правила осигуряват съответствие на предпазните мерки срещу машинни продукти, които не отговарят на изискванията, с тези, които се прилагат в по-широката законодателна рамка на Европейския съюз относно продуктите.

Предстои ЦИЕС да организира серия от обучения, които имат за цел да подготвят производителите в машиностроителния сектор и другите заинтересовани икономически оператори за промените и новите изисквания, заложени в Регламента за машините.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х (Twitter)

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber

 

На подобна тема