Цялата печалба на държавните предприятия влиза в бюджета на страната

Министерският съвет прие промяна в Разпореждането за дивидента от държавните предприятия, което правителството ще събере и съответно ще бъде включен в бюджета за 2023 г. Разпореждането предвижда отчисленията в полза на държавата да са в размер на 100% от печалбата за финансовата 2022 г. на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие.

„Една от мерките за повишаване на събираемостта в бюджета, предложена още от служебния кабинет беше да се събере 100%, а не само 50% от дивидента на държавните предприятия. Днес приехме тази мярка, така че да имаме събираемост от 100% от дивидента“, съобщи министърът на финансите Асен Василев. Срокът за внасяне на отчисленията е 30 юни 2023 година.

Министърът подчерта, че дивидентът, който „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) следва да разпредели и внесе в държавния бюджет, е не по-малко от 1,588 млрд. лева. Това представлява нетната печалба за 2022 г., декларирана в предварителния отчет на дружеството от 03.02.2023 г., публикуван на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол. Василев поясни, че това по никакъв начин не поставя под риск енергетиката, тъй като, внасяйки този дивидент от 100% „Български енергиен холдинг“ ще остане с няколко милиарда по сметките си.

divident energetika

Финансовият министър поясни от къде идва намалението с 1 млрд. лева на отчетената от „Български енергиен холдинг“ печалба. Той посочи, че към 06.02.2023 г. „Български енергиен холдинг“ публикува публичен отчет, в който посочва, че печалбата за 2022 г. е 1,588 млрд. лева. На база на това и служебният кабинет е направил разчетите, че 100% дивидент означава „Български енергиен холдинг“ да внесе в хазната 1,588 млрд. лева. На 21.04.2023 г., около 2 месеца по-късно, холдингът публикува нов отчет. В него е обявена печалба от 640 млн. лева. „По предварителната информация, предоставена от „Български енергиен холдинг“, този счетоводен срив в печалбата, след завършването на годината се дължи на отписвания на вземания или преоценка на възможността той да си събере дадени кредити. Като голямата част от кредитите, които „Български енергиен холдинг“ заявява, че няма да може да събере – 770 млн. лева, са такива, които той е дал на своите собствени дъщерни компании“.

По този повод Агенцията за държавна финансова инспекция е започнала проверка на в холдинга. Националната агенция за приходите също се е самосезирала и проверява дали няма укриване на печалба, съответно на данъци. Срокът за провеждането на проверките е от 30 до 60 дни.

Министърът на финансите Асен Василев посочи, че в проекта на бюджет за 2023 г., който подготвя, е предвидено вдигане на приходната част с над 3 млрд. лева. „От приетата от МС днес мярка ефектът ще е около 800 млн. лева. Останалите мерки, са свързани с приходната част, са повишаване събираемостта в Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg