Обучение: Метрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област

Обучение: Метрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област

Център за изпитване и европейска сертификация – Стара Загора организира обучение на тема „Метрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област“. То ще се проведе на 20 и 21 юли 2023 г. в обучителната зала на ЦИЕС (Стара Загора, ул. Индустриална № 2, ет. А). Обучението е с продължителност от 9 часа до 16 часа, с предвидени почивки.

Таксата за участие е 330 лева без ДДС, като Центърът за изпитване и европейска сертификация дава отстъпка от 10% за всеки следващ участник от една и съща фирма или организация.

В таксата са включени: обучението, персонални учебни материали, сертификат за преминато обучение, кафе-паузи и леки обяди.
Обучението включва 10 лекции, насочени към детайлна информация за метрологията, проследимостта на измерванията, потенциалните грешки при работа в тази област, запознаване със средствата за измерване, приложимите методи и други теми.

Можете да се запознаете с точната програма и темите на лекциите от приложения файл. В него ще намерите и контактната информация на Центъра за професионално обучение към ЦИЕС.

Заявка за участие в обучението за метрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема