„Стандард Профил България“ ЕАД уведомява за свое инвестиционно предложение

„Стандард Профил България“ ЕАД уведомява засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: „Разширение на производствената дейност чрез изграждане на нов производствен цех и монтаж на екструдерни линии за производство на каучукови профили“ в поземлен имот (ПИ) 68850.75.244 по кадастралната карта на град Стара Загора, община Стара Загора.

Standard Profil logo

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

 

На подобна тема