Всичко, което трябва да знаете за пречистване на вода с UV технология

В последните десетилетия замърсяването на естествените водоизточници е все по-силно, което неимоверно влошава качеството на питейната вода. Пречиствателните станции не успяват да отнемат всички замърсители, а използваният в процеса хлор за дезинфекция сам по себе си вреди за здравето ни при директна употреба.

Необходимостта от годна за консумация вода е причина да се търсят ефективни технологии, безопасни за хората и околната среда. Такъв метод за дезинфекция на водата е чрез ултравиолетова светлина.

Технологията за дезинфекция с ултравиолетова (UV) светлина е позната от преди повече от 100 години, но днес има все по-широко поле на прилагане. Непрекъснатите проучвания и иновативни разработки подобряват нейната ефикасност и намалят разходите при употреба.

Модерните UV системи се прилагат широко за третиране на вода, предназначена за различни нужди, включително и питейни.

Стерилизаторните лампи от този тип, вложени в домашните системи за пречистване на вода, често са добавяни след сегмент, работещ с обратна осмоза.

Какво е действието на UV технологията?

За генериране на UV лъчи най-често се използват живачни бактерицидни лампи. Оптималната дължина на вълната, която излъчват, е в спектъра 254-300 nm. Лъчите унищожават микроорганизмите, деактивирайки тяхното ДНК, което е с адсорбционен капацитет, близък на вълна с дължина от порядъка 254 nm. Най-чувствителни са микроорганизмите във вегетативната си форма.

UV светлината ефективно поразява водорасли, бактерии, вируси, плесени и др. Нуждае се от впечатляващите 0.15 сек. да обезвреди бацили на дизентерия и 0.1 сек. да порази аденовирус 3.

Стерилизацията с UV светлина е напълно физически метод, без да се използват никакви химически реагенти. В обеззаразената вода не остават токсични за хората продукти и вторични замърсители като утайки.

Заради тези и други предимства UV системите намират широко приложение за дезинфекция както за домашни, така и за промишлени цели.

Какви са основните преимущества на UV системите?

prechistvane voda uv

UV лъчите по никакъв начин не повлияват отрицателно върху химично-физическите характеристики на водата, не добавят към нея мирис, цвят или вкус и не създават риск от предозиране.

Други ползи от използването на UV технологията са:

Отстранява хлора и хлорамините

Различни проучвания показват, че ако количеството на свободния хлор във водата е до 1.0 ppm, UV светлината ще го елиминира. Може да унищожи също и всички устойчиви на хлор микроорганизми.

Премахва органичен въглерод

Наличието на въглеродни органични съединения води до неприятен мирис и вкус на водата и провокира развитието на бактерии. Благодарение на UV светлината, се образуват хидроксилни радикали. Те окисляват въглеродните съединения, за да се получи въглероден диоксид и чиста вода.

Предпазва от легионела

Бактерията с пръчковидна форма, наричана „легионела“ може да се открие в много водоизточници. Когато попадне в тръбите за пренос на питейна вода, тя се възпроизвежда, като използва за храна образувания биофилм от вътрешната част на тръбите. При вдишване на водни пари – по време на къпане например, бактерията може да достигне до белите дробове и да причини пневмония. Ползата от UV светлината е, че я елиминира.

Практично използване на лампите

UV лампите консумират минимално количество енергия. Работата им не е свързана с отделянето на вредни вещества или летливи органични съединения. Подмяната им е много лесна – дори не се прекъсва водния поток. Екологични са и имат дълъг живот, като при интензивна и непрекъсната работа издържат 3-4 хил. часа.

Компактният дизайн на съвременните UV пречистватели позволява монтиране в малки пространства. Обикновено към ултравиолетовия сегмент е включен и механичен, и карбонов филтър. За най-ефективни се считат системите за пречистване на вода с осмотична мембрана, при които е вграден постфилтър с активен въглен и UV лампа.

Препоръчва се тяхната инсталация да бъде директно на водопреносната мрежа, непосредствено след водомера. Така ще бъдете спокойни, че водата за цялото жилище е безопасна за употреба и директна консумация. Съществуват различни размери на UV пречистватели, така че гарантирано ще откриете идеалния за вас вариант според дебита на третираната вода. Монтажът и обслужването на всички модели са изключително лесни, като единственото изискване за работата им е те да имат достъп до ел. захранване.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24