Синият контролен талон към шофьорската книжка се премахва

Синият ĸoнтpoлeн талон към шофьорската книжка е премахнат от 7 август 2023 г. Това стана след като в броя на „Държавен вестник“ са публикувани законови поправки, които правят картончето ненужен документ. Преди дни Народното събрание гласува необходимите за това промени в Закона за движение по пътищата. Досега синият талон беше задължително допълнение към свидетелството за управление на моторно превозно средство на всеки водач.

Талонът съдържаше информация за контролните точки шофьора. При някои от установените нарушения се отнема съответния брой точки, като това може да доведе и до загуба на право да се шофира. Картончето става излишно защото данните присъстват в национален електронен регистър и проверките, както и актуализирането на информацията занапред ще се правят само по електронен път. При наличието на електронна система с данните и при положение че пътните полицаи са оборудвани с таблети за достъп до нея, хартиените документи са напълно ненужни, но службите на МВР събираха по 2 лева за издаване на син талон.

sin talov

Промененият текст на чл. 157. ал. 1. (ДВ, бр. 67 от 2023 г.) гласи: „При издаване на свидетелство за управление притежателят му получава определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения. Новият водач получава две трети от максималния брой контролни точки, а оставащите една трета контролни точки получава след придобиване на 24 месеца стаж като водач на моторно превозно средство. В националния регистър за водачите и техните нарушения и наказания по чл. 165, ал. 1, т. 6 се съхранява информация за контролните точки за отчет на извършените нарушения“.

До 7 август 2023 г. текст на Закона за движение по пътища задължаваше шофьора да представя при проверки талона. С отпадането на чл. 183 ал. 1. т. 1. това задължение отпада. При шофиране той трябва да носи със себе си два документа: свидетелство за управление на моторно превозно средство (наричано популярно шофьорска книжка) и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство.

До 7 август 2023 г. при съставяне на акт за нарушение при шофиране, синият талон се отнемаше за срок от 30 дена и подлежеше на връщане в офисите на пътната администрация, като често този срок не се спазваше и се удължаваше административно.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg