Трудова книжка – до кога ще е нужна за пенсиониране?

Хартиената трудова книжка ще се замени с електронен запис, който ще е част от регистъра на заетостта към Национална агенция за приходите. Това трябва да стане след изменения в Кодекса на труда. Заложен е срок до 1 септември 2026 г., в който работодателите и съответните отдели за човешки ресурси на предприятия и фирми трябва да изпратят до Националната агенция за приходите електронни копия на всички трудови и служебни книжки на всички работници и служители, чиито трудови и служебни книжки не са въведени в регистъра на заетостта.

trudova knizhka elektronna

След промяната от отговорностите на работодателите ще отпадне задължението да за попълване на данните от сключения трудов договор в хартиена книжка. Те вече няма да издават удостоверения за осигурителен стаж, ще се ограничи воденето на хартиени регистри за издадени трудови книжки. Технологично това беше възможно от доста време, тъй като над 90% от работодателите подават документацията си към Националната агенция за приходите по електронен път. 

В случаи на спор, всички данни, които са вписани в сега съществуващите хартиени трудови книжки, остават валидни и могат да се използват при съдебни спорове, при доказване на стаж, затова документите трябва да се пазят.

В доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика за второто четене на законопроекта се отбелязва, че „единният електронен трудов запис е електронен документ, който представлява съвкупност от електронни документи и е официален източник на данни и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя и е официален удостоверителен документ за тези данни и обстоятелства“. Предвижда се всеки работник или служител да има право на достъп до единния си електронен трудов запис.

В края на май 2023 г. депутатите от 49-ото Народно събрание гласуваха на първо четене законопроекта. Очаква се окончателното му приемане да се случи през есенната парламентарна сесия, тъй като времето преди лятната почивка не стигна, за да мине на второ четене във водещата Комисия по труда, социалната и демографската политика. Текстовете са били обсъдени детайлно с работната група.

България е една от последните държави, в които има хартиена трудова книжка. Загубата на този хартиен документ създава проблеми при пенсиониране. Централизирането на персоналната информация в регистър цели облекчаване на процеса при пенсиониране и защитава правата на работниците и служителите. Сега трудовата книжка се ползва за доказване на стажа преди 1997 г., защото данните от този период не присъстват никъде другаде, а за годините след това има информация в Националния осигурителен институт.

trudova knizhka

Идеята за премахване на хартиената трудова книжка и замяната и с електронен регистър се подкрепя от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Българската стопанска камара, казаха вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и заместник-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Мария Минчева.

Според становище на камарата, публикувано през май 2023 г., една от положителните страни е, че се минимизират негативните при загуба и унищожаване на трудовата книжка или липса на печати и подписи. Отпадането на необходимостта от връчването на уведомление относно сключения трудов договор съгласно чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е друга положителна страна на законопроекта според работодателската организация. Отпада и издаването на удостоверение за осигурителен доход и заявление за осигурителен (трудов) стаж, така наречените УП-2 и УП-3.

Сега ако трудовата книжка не е коректно попълнена, това създава трудност при административното обработване. Това изключително много затруднява както работодателите, така и администрацията на Националния осигурителен институт при изчисление на пенсиите.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg