Цените на тока от 1 януари 2024 г. – какво предстои?

Предлагани промени в Закона за енергетиката предвиждат пълна либерализация на пазара на електроенергия в България, включително и за битовите потребители. Това поражда големи притеснения, че ще има драстично повишаване на цените на тока за бита. Предвижда се от 1 януари 2024 г. Националната електрическа компания да излезе от функцията си на обществен доставчик на ток за бита, а трите електроразпределителни дружества в страната да купуват директно от борсата и да го продават на битовите си клиенти.

Притесненията са, че този механизъм ще се отрази съществено и на ценообразуването.

Министър-председателят Николай Денков уверява, че цената на тока няма да се промени от 1 януари 2023 г. Това обаче зависи и от решенията в Народното събрание, което започва заседанията си от следващата седмица.

Промените в Закона за енергетиката, насочени към либерализация на пазара и освобождаване на цените на тока от държавното регулиране са предизвикани от правилата на европейските институции и са част от условията, които България трябва да изпълни за да получи парите от Плана за възстановяване.

Преди дни опасания за рязък скок на цената на тока за бита от 1 януари 2024 г. изказаха и от Комисията за енергийно и водно регулиране. КЕВР изразява принципно несъгласие с предложения пазарен модел и с конкретни разпоредбите от проекта за промени на Закона за енергетиката.

Министър-председателят Николай Денков за цената на тока

 

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема