Услугите създават 66% от добавената стойност на икономиката в България

През второто тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт на България (БВП) нараства с 1,9% в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. и с 0,4% спрямо първото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни. През второто тримесечие на 2023 г. произведеният брутният вътрешен продукт възлиза на 42 315 млн. лева по текущи цени.

remontni uslugi

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. На човек от населението се падат 6564 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1,797387 лв. за 1 щатски долар брутният вътрешен продукт възлиза на 23 543 млн. долара и съответно на 3652 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, брутният вътрешен продукт е 21 635 млн. евро, като на човек от населението се падат 3356 евро.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през второто тримесечие на 2023 г. възлиза на 37 444 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2023 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 4,2%, което е нарастване с 0,2 процентни пункта спрямо второто тримесечие на 2022 година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2 процентни пункта до 30%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 65,8% през второто тримесечие на 2023 г. при 64% през второто тримесечие на 2022 година.

През второто тримесечие на 2023 г. за крайно потребление се изразходват 79,7% от БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 17,6% от брутния вътрешен продукт на България. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

bvp2023

BVP2Q

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg