В България се произвеждат около 11 хил. тона пчелен мед годишно

Пчеларите в България ще бъдат подпомогнати по системата de minimis през 2023 година, заедно с останалите животновъди и сектор „Растениевъдство“, като средствата от националния бюджет ще бъдат насочени приоритетно към най-малките земеделски производители. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред протестиращи производители на пчелен мед на среща в Министерството на земеделието и храните.

Министър Вътев припомни, че подпомагането от 47,5 млн. лева беше заложено в меморандума, подписан между земеделски производители и правителството на 20 септември 2023 г. На срещата пчеларите бяха информирани, че помощта ще бъде разпределена по равно между секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, в това число и пчеларството, и предстои да бъде разработена методика за разпределението на средствата.

Производителите на пчелен мед споделиха затрудненията, които срещат в момента, заради ниските изкупни цени и големите количества непродадена продукция.

Заместник-министърът на земеделието и храните Деян Стратев запозна фермерите със законодателните приоритети на Министерството на земеделието и храните и обсъди с тях въпроси, свързани с анализа на риска по хранителната верига.

Стопаните бяха запознати и с данни на отдел „Агростатистика“ при Министерството на земеделието и храните, според които за последните пет години, до 2022 година, в страната  се произвеждат между 10 и 12 хил. тона пчелен мед, а износът варира между същите обеми, 10 и 12 хил. тона. Вносът от държави членки и от трети страни и е между 1642 до 5027 тона, като миналата година най-много мед е внесен от Полша, Гърция и Украйна и Турция.

На срещата беше обсъдена и темата за лабораторните анализи на пчелния мед. В заключение министър Вътев заяви, че ръководството на Министерството на земеделието и храните е открито за диалог с производителите и очаква от тях конкретни предложения, които да подпомогнат пазарната реализация на българския пчелен мед.

pchelen med

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg