ЦИЕС беше домакин на годишната среща на нотифицираните органи

За поредна година „Център за изпитване и европейска сертификация“ (ЦИЕС) ЕООД беше домакин на годишната работна среща на годишния форум на нотифицираните органи в България за 2023 г. Председател на сдружението е управителят на ЦИЕС инж. Благовеста Шинева. Срещата се проведе в два последователни дни, на 2 и 3 ноември 2023 г. в Хотелски комплекс „Армира“ на Старозагорски бани.

Официално приветствие към представителите на нотифицираните органи отправи инж. Евгени Симеонов, председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). В работната среща участваха също и Силвана Любенова, директор Дирекция „Техническа хармонизация“ към Министерство на икономиката, представители на ДАМТН, на Български институт по метрология и експерти от почти всички български нотифицирани органи.

На събитието беше изнесен доклад за дейността на нотифицираните органи за периода от 2020 до 2022 г., като докладчик беше директорът на Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието“ към Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Валерия Кишкин. Темите, които бяха обсъдени по време на форума, са свързани с безопасността на продуктите, прилагането на европейското техническо законодателство и на някои европейски регламенти в националното законодателство. Коментирана беше и темата за прилагането на нова законодателна рамка и какво се променя и предстои, а също и осъществяването на надзор на пазара, техническия надзор на съоръженията с повишена опасност, като асансьори и други.

Тези теми са актуални не само за нотифицираните органи и ръководителите на предприятия, а и за широката общественост в България.

CTEC NB Forum 2

CTEC NB Forum 1 

CTEC NB Forum 3

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема