Класификация и типология на опасните отпадъци

Опасните отпадъци са една специфична група отпадъци, които не само трябва да бъдат рециклирани, но това рециклиране трябва да стане по специфичен начин. Ето защо е важно да знаете кои отпадъци се класифицират като опасни, каква е тяхната типология и защо е задължително да потърсим професионална помощ за тяхното рециклиране.

опасни отпадъци

За управление на опасни отпадъци се говори много през последните години, тъй като тази тема е жизнено важна за опазване на околната среда. Всяка държава, която е член на Европейския съюз, има конкретни закони, според които се следва класификация на опасните отпадъци и съответно разписание за начина на тяхното третиране.

„Норд Опасни отпадъци“ предлага широк спектър от услуги за управление на отпадъците, класифицирани като опасни, по устойчив и целесъобразен начин. Ето защо можете да потърсите съдействие именно там. Нека разгледаме типовете опасни отпадъци и тяхната класификация.

Според европейските директиви като опасни се класифицират тези отпадъци, които представляват опасност за хората и околната среда. В някои европейски държави има създадени каталози, в които са описани този тип отпадъци, както и съставляващите ги елементи.

Опасни могат да бъдат отпадъците от промишлената дейност, които изискват специално третиране. Това включва изгаряне чрез много висока температура, но само за органични отпадъци, или отделяне чрез изпаряване за отпадъци, които имат високо съдържание на вода. Но опасни отпадъци могат да бъдат генерирани от всякакъв тип дейност.

Класификация опасни отпадъци

Ето някои от най-често генерираните:

 • обработена или замърсена дървесина;
 • замърсени текстилни стоки с абсорбенти;
 • отпадъци, съдържащи живак;
 • фитосанитарни отпадъци;
 • електронно оборудване;
 • лекарства с изтекъл срок на годност;
 • отпадъци от здравни заведения, които крият инфекциозни рискове;
 • стари автомобили, които не са годни за употреба;
 • отпадъци от пиротехнически продукти;
 • батерии и акумулатори;
 • отпадъци от обеззаразяване на почвата;
 • разтворители за бои и лакове.

Защо тези отпадъци са особено опасни и трябва да се подхожда с голямо внимание към тях?

При невнимание, ако попаднат сред природата, тези отпадъци могат да влязат в химически съединения и да отделят значително количество отровни газове, които да бъдат пагубни както за хората, така и за околната среда. Много от тях са лесно запалими, което отново ги превръща в потенциална заплаха, ако попаднат в открити пространства без надзор. Съществуват и такива, които при контакт с вода, отделят отровни газове, които също могат да бъдат запалими. След вдишване от човек, газовете, които се отделят от подобни запалени отпадъци, могат да бъдат животозастрашаващи.

Отпадъците от болничните заведения например, могат да предизвикат заразяване с нелечими болести при неволно убождане. Ето защо тяхното събиране и съответно извозване до конкретното депо за обработка на отпадъци, трябва да става под зоркото око на специалисти. Някои от тях са канцерогенни, могат до доведат до сериозни щети върху човешкото здраве.

Норд Опасни отпадъци opasni otpadatsi nord

Повече от ясно е, че освен индустрията, която безспорно всекидневно произвежда тонове опасни отпадъци, в ежедневието си човек също не може да избяга от това. Всяко домакинство генерира сериозен процент от годишното количество опасни отпадъци.

Последиците могат да бъдат пагубни както за здравето на човек, така и за околната среда, ако тези отпадъци не бъдат третирани правилно. А другата гледна точка – тяхното правилно рециклиране може да е полезно за икономиката. След обработка могат да станат годни за употреба в много отрасли. Енергията, която се отделя при изгаряне на конкретни отпадъци, също може да се използва в индустрията, което спестява средства, а е и природосъобразно.

Важно е да се съобразите с няколко неща, ако вашето домакинство или вашето предприятие иска да се спаси по целесъобразен начин от генерираните опасни отпадъци.

Първо – трябва да проверите дали фирмата, към която се обръщате, има всички разрешителни и лицензи, които се изискват по закон.

Второ – има ли необходимото оборудване за превозване, съхранение и преработка на отпадъците, които искате да предадете за рециклиране. И трето, но много важно – проверете все пак реномето на фирмата в интернет, безопасността, вашата и на природата, е на първо място!

Светът, в който живеем се развива с невъобразимо бързи темпове. От индустриалната революция през 19.век, та досега, човек е успял да модернизира ежедневието си до неузнаваемост. Но всяка стъпка към така мечтаната модернизация нанася болезнени удари на природата и околната среда. За да можем да вървим смело напред и да продължаваме да улесняваме битието си, безспорно трябва да се погрижим за рециклирането на тези отпадъци, които представляват потенциална опасност за нас и света, в който живеем.

opasni otpadatsi nord

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема